Uten navn

SAP Business One

Applikasjonen integrerer alle forretningsmessige kjernefunksjoner i bedriften, som Salg (CRM), Innkjøp, Lagerstyring, Produksjon, MRP, Service, Finansregnskap, Personaladministrasjon med flere.

Basert på over 40 års erfaring fra utvikling av programvare for forretningsstyring har SAP bygget SAP Business One helt fra grunnen av kun med tanke på å dekke de endrede og bransjespesifikke behovene for små og mellomstore bedrifter.

Klikk deg inn på demo av de ulike moduler i standard SAP Business One og se hva løsningen tilbyr for akkurat din virksomhet. Det finnes i tillegg hundrevis av ulike bransjetilpassede løsninger sømløst intregrert med SAP Business One og dette tilsammen gjør systemet til markededets mest anvendbare forretningsløsning!

Menyknapp øverst i venstre hjørne av videovinduet tar deg til de ulike demoer.

 

 

Creative Contact Form

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions