Country Pack - versjon 2020.02

Det er laget en ny installasjonspakke for siste versjon av Country Pack.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2020.0.2.0):

 • EHF
  • Bedre håndtering av matching av FP på innkommende dokumenter hvis organisasjonsnummer mangler.
  • Mulighet for fjerning av tekstlinjer i innkommende EHF. Man kan nå fjerne de linjene som ikke er varelinjer slik at det er mulig å importere faktura.
  • Forbedret oppslag mot PEPPOL, og bruk av informasjonen i EHF 3.0.
  • Forbedret støtte for forskjellige typer innkommende EHF.
  • Mulighet for å slå av støtte for Worksheet One AIG_KID feltet.
 • EHF+ (EHF Katalog)
  • Oversettelser
  • Korrigering av feil ift. varer uten pris og inaktive varer.
  • Foreløpig mulighet for bildelenker i varekatalogen.
 • Bank
  • Korrigering av feil ift. innkommende betaling med gebyr.
  • Korrigering av feil ift. innkommende betaling med forskjell i beløpsfeltene.
  • Validering av bank landkode før sending.
 • Forsinkelsesrente (Etterskuddsvis renteberegning)
  • Ny modul med mulighet for å beregne og opprette faktura for forsinkelsesrente ved for sen betaling.

Versjon 2020.0.2.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden