Country Pack - versjon 2019.04

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.4.0):

 • Generelt
  • Flyttet innstillinger for MVA og Huldt&Lillevik modulene til egne skjermbilder for raskere oppstart.
  • Opprettet logg-tabell for logging av opplasting og nedlasting av filer. Gjør det mulig å opprette varslingsrutiner på f.eks. nye innkommende EHF.
 • EHF
  • Korrigerte feil i håndteringen av øreavrundinger i utgående EHF 3.0 filer. Øreavrunding førte til valideringsfeil.
  • Korrigerte håndtering av feil enhets-koder på varer i utgående EHF 3.0 filer. Hvis enheten ikke finnes i kodelisten (UN/ECE Rec. 20/21) vil "NAR" automatisk legges inn som enhet.
  • Korrigering av håndtering av EHF 3.0 utsendelser. I noen tilfeller ville EHF 3.0 sendes selv om kunden ikke kunne motta formatet.

Versjon 2019.0.4.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden. For kunder i skyløsning er den nye versjonen allerede installert.