Country Pack - versjon 2019.01

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.1.0):

 • Bank og betaling
  • Korrigering av feil i innlesing av CAMT53 filer på HANA.
  • Forbedret håndtering av dobbeltbetaling. Løsningen finner selv dobbeltbetalingen og fører den ene a-konto som standard.
  • Forbedret håndtering av betaling av lukket faktura. Disse vil nå bli ført a-konto som standard.
  • Forbedret håndtering av utbetalinger der faktura i etterkant er delvis kreditert eller lukket. Disse vil nå bli ført a-konto som standard.
  • Forbedringer i innlesning av CAMT54C. Leser tekst-beskrivelse fra TxDtls/Purpose feltet.
 • EHF
  • Korrigerte feil som oppstod ved åpning av PDF vedlegg hvis vedlegget ikke finnes eller er ødelagt.
  • Korrigerte feil som oppstod i tilfeller der en øreavrunding fører til en rabatt med 3 desimaler.
  • Korrigerte feil som oppstod under oppstart hvis bruker mangler autorisasjoner.
  • Forbedret matching av organisasjonsnummer.
  • Forbedret feilmelding hvis EHF dokument allerede er registrert/opprettet av annen bruker.
  • Forbedret innlastingstid og oppfriskningstid i inngående dokumenter skjermbilde.
  • Korrigering av feil som oppstod hvis varebeskrivelse var for lang. 
 • Generelt
  • Forbedret håndtering av feil under oppstart. Får nå mulighet til å prøve tilkobling til DI-API på nytt hvis denne feiler.
  • Forbedret sjekk på test-database. Trenger ikke lengre å fjerne filer fra lagringsområde.

Versjon 2019.0.1.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.