Versjonslogg

Country Pack - versjon 2019.07

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.7.0):

 • Generelt
  • MERK: Minimum .NET rammeverk versjon er nå 4.7. Installer før oppgradering.
  • Varsel ved ny versjon. Viser hva som er nytt.
 • Bank
  • Støtte for kontantrabatt. Støtter antall dager basert på konteringsdato.
 • EHF+
  • MVA spesifikasjon i varekatalog.
  • Mulighet for å sende varekatalog til leverandører.

Versjon 2019.0.7.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2019.06

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.6.0):

 • Generelt
  • Under generelle innstillinger finner du nå en knapp "konfigurasjonssjekk". Denne går igjennom innstillingene dine og viser om noe ikke samsvarer med "best-practice".
 • Dokumentutveksling
  • Spørsmål før sending av dokumenter - viser antall dokumenter og hvis du prøver å sende gamle dokumenter får du beskjed om det.
 • Bank
  • Støtte for betal-til-bank adresser på inngående faktura.
 • Factoring
  • Opsjon for å legge ved PDF visningskopi i eksport til SG Finans.
 • EHF+
  • EHF Ordre er ute av BETA og flyttet til denne modulen.
  • Støtte for tids- og kvantumsrabatter.
  • Støtte for katalog-respons. Du får nå oversikt over om varekatalogen er godtatt av kunden hvis kunden sender tilbakemelding om det.

Versjon 2019.0.6.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2019.05

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.5.0):

 • EHF
  • Ny modul "EHF+" som inneholder støtte for EHF katalog og EHF ordre.

Versjon 2019.0.5.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2019.04

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.4.0):

 • Generelt
  • Flyttet innstillinger for MVA og Huldt&Lillevik modulene til egne skjermbilder for raskere oppstart.
  • Opprettet logg-tabell for logging av opplasting og nedlasting av filer. Gjør det mulig å opprette varslingsrutiner på f.eks. nye innkommende EHF.
 • EHF
  • Korrigerte feil i håndteringen av øreavrundinger i utgående EHF 3.0 filer. Øreavrunding førte til valideringsfeil.
  • Korrigerte håndtering av feil enhets-koder på varer i utgående EHF 3.0 filer. Hvis enheten ikke finnes i kodelisten (UN/ECE Rec. 20/21) vil "NAR" automatisk legges inn som enhet.
  • Korrigering av håndtering av EHF 3.0 utsendelser. I noen tilfeller ville EHF 3.0 sendes selv om kunden ikke kunne motta formatet.

Versjon 2019.0.4.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden. For kunder i skyløsning er den nye versjonen allerede installert.

Country Pack - versjon 2019.03

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.3.0):

 • Bank og betaling
  • Mulighet for å endre FP bankkonto i skjermbildet for utgående betalinger.
  • Korrigering av innlesning av CAMT54C fra DNB der "ende-til-ende" referanse var satt på en deltransaksjon.
  • Korrigering av feil som oppstod i inngående betalinger skjermbildet dersom bankreferanse var lik på forskjellige bankkonto.
 • EHF
  • Korrigerte feil som oppstod i EHF 3.0 utsendelse dersom man manglet fakturakopi og vedlegg.

Versjon 2019.0.3.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.

Country Pack - versjon 2019.02

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.2.0):

 • Bank og betaling
  • Korrigering av feil i innlesing av CAMT54C filer. Leser referanser fra RfrdDocInf.
  • Forbedret håndtering av lukking av linjer i inngående og utgående betaling skjermbildene. Vil nå lukke alle transaksjoner i en batch-transaksjon.
 • EHF
  • Korrigerte feil som oppstod ved åpning av skjermbildet innkommende dokumenter.
  • Mulighet for innlesning av faktura med dokument-rabatt.
  • Korrigering av feil som oppstod ved innlesning av faktura med negativt kvantum på fakturalinje.
  • Forbedringer i søk i varenummer i matchebilde for inngående faktura.
 • Generelt
  • Korrigering av visning av negative summer på HANA.

Versjon 2019.0.2.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.

Country Pack - versjon 2019.01

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.1.0):

 • Bank og betaling
  • Korrigering av feil i innlesing av CAMT53 filer på HANA.
  • Forbedret håndtering av dobbeltbetaling. Løsningen finner selv dobbeltbetalingen og fører den ene a-konto som standard.
  • Forbedret håndtering av betaling av lukket faktura. Disse vil nå bli ført a-konto som standard.
  • Forbedret håndtering av utbetalinger der faktura i etterkant er delvis kreditert eller lukket. Disse vil nå bli ført a-konto som standard.
  • Forbedringer i innlesning av CAMT54C. Leser tekst-beskrivelse fra TxDtls/Purpose feltet.
 • EHF
  • Korrigerte feil som oppstod ved åpning av PDF vedlegg hvis vedlegget ikke finnes eller er ødelagt.
  • Korrigerte feil som oppstod i tilfeller der en øreavrunding fører til en rabatt med 3 desimaler.
  • Korrigerte feil som oppstod under oppstart hvis bruker mangler autorisasjoner.
  • Forbedret matching av organisasjonsnummer.
  • Forbedret feilmelding hvis EHF dokument allerede er registrert/opprettet av annen bruker.
  • Forbedret innlastingstid og oppfriskningstid i inngående dokumenter skjermbilde.
  • Korrigering av feil som oppstod hvis varebeskrivelse var for lang. 
 • Generelt
  • Forbedret håndtering av feil under oppstart. Får nå mulighet til å prøve tilkobling til DI-API på nytt hvis denne feiler.
  • Forbedret sjekk på test-database. Trenger ikke lengre å fjerne filer fra lagringsområde.

Versjon 2019.0.1.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.

Country Pack - versjon 2018.03 HotFix 2

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Dette er en HotFix for forrige versjon. Følgende er utbedret i denne versjonen (2018.0.3.2):

 • Bank og betaling
  • Feil i føring av inngående betalinger mot regnskapskonto.
 • Generelt
  • Egen Installasjonspakke for sky / cloud / lightweight.

Versjon 2018.0.3.2 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.

Country Pack - versjon 2018.03 HotFix 1

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Dette er en HotFix for forrige versjon. Følgende er utbedret i denne versjonen (2018.0.3.1):

 • EHF
  • Feil i EHF utsendelse der bankkonto hadde IBAN spesifisert.
 • Bank og betaling
  • Feil i føring av inngående betalinger der en av betalingene føres a-konto.

Versjon 2018.0.3.1 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.
Denne versjonen er allerede installert i Adiles skyløsning.

Country Pack - versjon 2018.03

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2018.0.3.0):

 • EHF
  • Støtte for EHF 3.0 (PEPPOL BIS Billing 3)
  • Flyttet innstillinger til eget menypunkt og skjermbilde for raskere behandling.
  • Korrigering av manglende endepunkt for "OnePay Gateway" hvis bankmodulen ikke var aktivert.
 • Bank og betaling
  • Forhåndsvisning av betaling fungerte ikke på HANA.
  • Korrigert feil i innlesning av innbetalinger med kreditnota med KID.
 • Factoring
  • Korrigering av manglende avsenderdetaljer i fakturajournal for SG Finans.
  • Korrigering av kundefil for SG Finans hvis faktura hadde annen valuta enn det som var oppgitt på FP.
  • HANA støtte for factoring modul.
  • Støtte for SVEA Finans factoring (beta).
  • Flyttet innstillinger til eget menypunkt og skjermbilde for raskere behandling.

Versjon 2018.0.3.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.