Versjonslogg

Country Pack - versjon 2020.03 HotFix 1

Det er laget en HotFix for siste versjon av Country Pack. De som bruker versjon 2020.0.3.0 bør oppgradere.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2020.0.3.1):

 • EHF
  • Korrigering av feil som gjør at man ikke kan sende EHF dokumenter direkte fra utgående faktura eller kreditnota skjermbildene.
 • Bank
  • Korrigering av feil i innlesing av OCR filer med ekstra linjeskift / tomme linjer.
  • Korrigering av feil i innlesing av CAMT53 filer med ekstra lang kommentartekst.

Versjon 2020.0.3.1 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2020.03

Det er laget en ny installasjonspakke for siste versjon av Country Pack.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2020.0.3.0):

 • Generelt
  • Korrigering av PDF generering på versjon 10 for HANA.
  • Forbedret feilhåndtering for SMTP utsendelser.
  • Mulighet for sikker tilkobling (TLS) på SMTP utsendelser.
  • Bedre feilhåndtering av gateway forespørsler ved manglende firmainformasjon.
 • Dokumentutsendelse
  • Forhindrer programstopp hvis PDF generering tar lang tid (>2 min)
 • EHF
  • Korrigering av feil som oppstod ved manglende betalingsdetaljer i EHF filen.
  • Korrigering av oppslag mot ELMA som kunne feile på grunn av tidsavbrudd.
  • Mulighet for overstyring av firmanavn for sky-kunder. Bruk feltet "Alias navn" i firmaoppsett.
  • Mulighet for å bare vise siste status i "sendte dokumenter" skjermbildet.
  • Bruk av PEPPOL oppslag i stedet for ELMA register. Muliggjør oppslag på utenlandske FP.
  • Forbedret håndtering av forskjellige typer kommersielt bilag som vedlegg i EHF.
 • MVA
  • Korrigering av feil i utregning av MVA oppgjørsrapport som oppstod ved kansellerte bilag med reversert mva
  • Korrigering av feil i konfigurasjonsvindu.
 • Lønnsbilag import
  • Huldt & Lillevik import for HANA.
 • Bank
  • Korrigering av feil i forhåndsvisning av betalingsforespørsel.
  • Mulighet for betaling av utgående kreditnota.
  • Bedre håndtering av OCR filer med flere sendinger.
 • Factoring
  • Korrigering av feil som oppstod i konfigurasjonsbilde ved ekstra mange kontaktpersoner definert i databasen.
 • Forsinkelsesrente (Etterskuddsvis renteberegning)
  • Mulighet for å søke på FP nummer fra - til.
  • Korrigering av feil som oppstod når minimum antall dager var 0.

Versjon 2020.0.3.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2020.02 HotFix 1

Det er laget en HotFix for siste versjon av Country Pack. Alle som bruker versjon 2020.0.2.0 bør oppgradere så fort som mulig.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2020.0.2.1):

 • Generelt
  • Korrigering av heng som kan oppstå i forbindelse med SFTP filutveksling - blant annet via Adiles Gateway.
  • Korrigering av tomt skjermbilde i innkommende dokumenter som følge av ovennevnte feil.

Versjon 2020.0.2.1 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2020.02

Det er laget en ny installasjonspakke for siste versjon av Country Pack.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2020.0.2.0):

 • EHF
  • Bedre håndtering av matching av FP på innkommende dokumenter hvis organisasjonsnummer mangler.
  • Mulighet for fjerning av tekstlinjer i innkommende EHF. Man kan nå fjerne de linjene som ikke er varelinjer slik at det er mulig å importere faktura.
  • Forbedret oppslag mot PEPPOL, og bruk av informasjonen i EHF 3.0.
  • Forbedret støtte for forskjellige typer innkommende EHF.
  • Mulighet for å slå av støtte for Worksheet One AIG_KID feltet.
 • EHF+ (EHF Katalog)
  • Oversettelser
  • Korrigering av feil ift. varer uten pris og inaktive varer.
  • Foreløpig mulighet for bildelenker i varekatalogen.
 • Bank
  • Korrigering av feil ift. innkommende betaling med gebyr.
  • Korrigering av feil ift. innkommende betaling med forskjell i beløpsfeltene.
  • Validering av bank landkode før sending.
 • Forsinkelsesrente (Etterskuddsvis renteberegning)
  • Ny modul med mulighet for å beregne og opprette faktura for forsinkelsesrente ved for sen betaling.

Versjon 2020.0.2.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2020.01 HotFix 2

Det er laget en HotFix for siste versjon av Country Pack. Alle som bruker versjon 2020.0.1.0 og EHF bør oppgradere så fort som mulig.

NB: Dette er allerede korrigert for de som bruker Adiles' aksesspunkt for EHF.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2020.0.1.2):

 • EHF
  • Korrigering av feil i EHF filen som oppstår hvis mottaker krever EHF 3 og faktura inneholder rabatt.

Versjon 2020.0.1.2 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2020.01

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2020.0.1.0):

 • Bank
  • Korrigering av feil ved sortering av liste med faktura for matching.
 • EHF
  • Korrigering av feil i EHF filen som oppstår ved bruk av annen valuta enn dokumentvaluta på linjenivå i et dokument.
  • Korrigering av feil som gjorde at generering av EHF faktura kunne ta altfor lang tid med faktura med mange varelinjer.
  • Korrigering av feil som gjorde at leverandørinformasjon manglet i listen over innkommende EHF.
  • Korrigering av feil som gjorde at fakturavedlegg ikke ble importert sammen med EHF import.
 • MVA
  • Korrigering av bruk av feil skjema for MVA rapport til Altinn etter 1.1.2020
  • Korrigering av feil som gjorde at terminlisten var tom selv om oppsettet var riktig utfyllt.
  • Forbedring av feilmeldinger ved tilkobling til Altinn.

Versjon 2020.0.1.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2019.08

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting.

Denne versjonen inneholder støtte for EHF 3.0 (PEPPOL BIS Billing 3.0) som er obligatorisk fra nyttår. Denne bør derfor installeres før 01.01.2020 hvis dere bruker EHF.

 

Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.8.0):

 • Generelt
  • MERK: Minimum .NET rammeverk versjon er nå 4.7. Installer før oppgradering.
  • Forbedret håndtering av språkbytte. Menypunktene vil nå endre språk ved språkbytte.
  • Stabilitetsforbedringer i filutveksling.
 • Bank
  • Støtte for filutveksling med banker i EIKA kjeden. Korrigeringer i filformater ift. dette.
  • Bankspesifikke endringer i behandling av bankreferanser. Skal hjelpe ift. bankavstemming og bokføring av inn/utbetalinger.
  • Sjekk av landkode før innsending.
  • Forbedret støtte for kvitteringsmeldinger.
 • EHF
  • Støtte for sending (og mottak) av EHF 3.0 (PEPPOL BIS Billing 3.0) dokumenter. Riktig dokumenttype vil nå velges basert på hva kunden er oppført med i ELMA.
  • Ved fullført import av (faktura)dokument så vil (faktura)dokumentvidu nå lukkes.
  • Eventuelle serie eller batchnumre følger nå med i EHF filen (bare for EHF 2.0).
  • Nytt felt for UNSPSC er lagt til i varestamdata. Dette feltet følger med i EHF dokumentene.
 • EHF+
  • Nytt felt for UNSPSC er lagt til i varestamdata. Dette feltet følger med i EHF varekatalog.
  • Produktbilder legges nå til i EHF varekatalog.
  • Mulighet for vedlegg på varenivå i varekatalog.
  • Validering av enhetskoder lagt til i generell validering (Administrasjon -> Add-on -> CountryPack -> Generelt)

Versjon 2019.0.8.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2019.07

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.7.0):

 • Generelt
  • MERK: Minimum .NET rammeverk versjon er nå 4.7. Installer før oppgradering.
  • Varsel ved ny versjon. Viser hva som er nytt.
 • Bank
  • Støtte for kontantrabatt. Støtter antall dager basert på konteringsdato.
 • EHF+
  • MVA spesifikasjon i varekatalog.
  • Mulighet for å sende varekatalog til leverandører.

Versjon 2019.0.7.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2019.06

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.6.0):

 • Generelt
  • Under generelle innstillinger finner du nå en knapp "konfigurasjonssjekk". Denne går igjennom innstillingene dine og viser om noe ikke samsvarer med "best-practice".
 • Dokumentutveksling
  • Spørsmål før sending av dokumenter - viser antall dokumenter og hvis du prøver å sende gamle dokumenter får du beskjed om det.
 • Bank
  • Støtte for betal-til-bank adresser på inngående faktura.
 • Factoring
  • Opsjon for å legge ved PDF visningskopi i eksport til SG Finans.
 • EHF+
  • EHF Ordre er ute av BETA og flyttet til denne modulen.
  • Støtte for tids- og kvantumsrabatter.
  • Støtte for katalog-respons. Du får nå oversikt over om varekatalogen er godtatt av kunden hvis kunden sender tilbakemelding om det.

Versjon 2019.0.6.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden

Country Pack - versjon 2019.05

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2019.0.5.0):

 • EHF
  • Ny modul "EHF+" som inneholder støtte for EHF katalog og EHF ordre.

Versjon 2019.0.5.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden