Country Pack - versjon 2018.02

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2018.0.2.0):

 • MVA
  • MVA oppgjør er nå tilgjengelig for HANA.
 • Dokumentutveksling
  • Bedre feilmeldinger ved manglende konfigurasjon
  • Korrigering av feil der dokument mangler i "utgående dokumenter" hvis det allerede var sendt via factoring.
  • Overstyring av meldingsknapp - gå direkte til skjermbildene "Utgående dokumenter", "Innkommende dokumenter" eller standard B1 meldinger via "meldinger og varslinger" knapp fra knapperaden.
  • Utvidet vedleggsbehandlig. Det er nå mulig å legge ved dokumenter fra relasjonskartet til en utsendelse av EHF eller epost.
 • EHF
  • Endringer i virkemåte for bakgrunnsoppdatering av FP register opp mot ELMA. Vil bare oppdatere FP som ikke allerede er oppdatert. 
  • Ved opprettelse av tjeneste-faktura fra innkommende EHF skjermbildet må man nå gokjenne dette før opprettelse.
  • Korrigering av problem når innkommende EHF faktura ikke innehold PDF vedlegg. Bedre håndtering av andre typer vedlegg.
  • Ved opprettelse av faktura via innkommende EHF rutine gjøres det nå en ekstra sjekk av totalsum på B1 dokument mot EHF totalsum.
  • Varenummer er nå redigerbart i innkommende vare-EHF matcheskjermbilde. Ved redigering oppdateres FP-katalognummer automatisk.
  • Link til innkjøpsordre er lagt til i skjermbildene "Innkommende EHF dokumenter" og "Matchebilde for vare-EHF".
  • Utvidet vedleggsbehandlig. Det er nå mulig å legge ved dokumenter fra relasjonskartet til en utsendelse av EHF eller epost.
 • Bank og betaling
  • Korrigering innlesing av bankavstemmingsfiler når transaksjonssum var 0.
  • Korrigering innlesing av CREMUL filer med ekstra linjeskift.
  • Korrigering av problem med doble utbetalinger hvis to personer sender samme betalingsoppdraget samtidig.
  • Mulighet for å bokføre innbetalinger direkte mot en eller flere regnskapskonto.
 • Factoring
  • Korrigering av feil der konfigurasjonsbildet ikke viste hvis ingen betalingsmetoder var opprettet.
  • Bedre feilmelding og logg over feil hvis noe oppstår under sending av dokumenter til factoring selskap.
  • Korrigering av feil der organisasjonsnummer manglet i Sparebank1 factoring filer.
  • KID nummer generering for factoring selskaper som krever det. Dette kan slås på under innstillinger.
 • Valutakurser
  • Oppdaterer nå valutakurser 7 dager tilbake i tid. Oppdaterer bare dager der det ikke er satt valutakurs fra før.

Versjon 2018.0.2.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.