Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2018.0.2.0):

 • MVA
  • MVA oppgjør er nå tilgjengelig for HANA.
 • Dokumentutveksling
  • Bedre feilmeldinger ved manglende konfigurasjon
  • Korrigering av feil der dokument mangler i "utgående dokumenter" hvis det allerede var sendt via factoring.
  • Overstyring av meldingsknapp - gå direkte til skjermbildene "Utgående dokumenter", "Innkommende dokumenter" eller standard B1 meldinger via "meldinger og varslinger" knapp fra knapperaden.
  • Utvidet vedleggsbehandlig. Det er nå mulig å legge ved dokumenter fra relasjonskartet til en utsendelse av EHF eller epost.
 • EHF
  • Endringer i virkemåte for bakgrunnsoppdatering av FP register opp mot ELMA. Vil bare oppdatere FP som ikke allerede er oppdatert. 
  • Ved opprettelse av tjeneste-faktura fra innkommende EHF skjermbildet må man nå gokjenne dette før opprettelse.
  • Korrigering av problem når innkommende EHF faktura ikke innehold PDF vedlegg. Bedre håndtering av andre typer vedlegg.
  • Ved opprettelse av faktura via innkommende EHF rutine gjøres det nå en ekstra sjekk av totalsum på B1 dokument mot EHF totalsum.
  • Varenummer er nå redigerbart i innkommende vare-EHF matcheskjermbilde. Ved redigering oppdateres FP-katalognummer automatisk.
  • Link til innkjøpsordre er lagt til i skjermbildene "Innkommende EHF dokumenter" og "Matchebilde for vare-EHF".
  • Utvidet vedleggsbehandlig. Det er nå mulig å legge ved dokumenter fra relasjonskartet til en utsendelse av EHF eller epost.
 • Bank og betaling
  • Korrigering innlesing av bankavstemmingsfiler når transaksjonssum var 0.
  • Korrigering innlesing av CREMUL filer med ekstra linjeskift.
  • Korrigering av problem med doble utbetalinger hvis to personer sender samme betalingsoppdraget samtidig.
  • Mulighet for å bokføre innbetalinger direkte mot en eller flere regnskapskonto.
 • Factoring
  • Korrigering av feil der konfigurasjonsbildet ikke viste hvis ingen betalingsmetoder var opprettet.
  • Bedre feilmelding og logg over feil hvis noe oppstår under sending av dokumenter til factoring selskap.
  • Korrigering av feil der organisasjonsnummer manglet i Sparebank1 factoring filer.
  • KID nummer generering for factoring selskaper som krever det. Dette kan slås på under innstillinger.
 • Valutakurser
  • Oppdaterer nå valutakurser 7 dager tilbake i tid. Oppdaterer bare dager der det ikke er satt valutakurs fra før.

Versjon 2018.0.2.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.

Be om gratis demo eller en time rådgivning!

Kontakt oss
Legg inn dine kontaktdetaljer for nærmere avtale eller dialog