Versjomslogg

Country Pack - versjon 2018.02

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2018.0.2.0):

 • MVA
  • MVA oppgjør er nå tilgjengelig for HANA.
 • Dokumentutveksling
  • Bedre feilmeldinger ved manglende konfigurasjon
  • Korrigering av feil der dokument mangler i "utgående dokumenter" hvis det allerede var sendt via factoring.
  • Overstyring av meldingsknapp - gå direkte til skjermbildene "Utgående dokumenter", "Innkommende dokumenter" eller standard B1 meldinger via "meldinger og varslinger" knapp fra knapperaden.
  • Utvidet vedleggsbehandlig. Det er nå mulig å legge ved dokumenter fra relasjonskartet til en utsendelse av EHF eller epost.
 • EHF
  • Endringer i virkemåte for bakgrunnsoppdatering av FP register opp mot ELMA. Vil bare oppdatere FP som ikke allerede er oppdatert. 
  • Ved opprettelse av tjeneste-faktura fra innkommende EHF skjermbildet må man nå gokjenne dette før opprettelse.
  • Korrigering av problem når innkommende EHF faktura ikke innehold PDF vedlegg. Bedre håndtering av andre typer vedlegg.
  • Ved opprettelse av faktura via innkommende EHF rutine gjøres det nå en ekstra sjekk av totalsum på B1 dokument mot EHF totalsum.
  • Varenummer er nå redigerbart i innkommende vare-EHF matcheskjermbilde. Ved redigering oppdateres FP-katalognummer automatisk.
  • Link til innkjøpsordre er lagt til i skjermbildene "Innkommende EHF dokumenter" og "Matchebilde for vare-EHF".
  • Utvidet vedleggsbehandlig. Det er nå mulig å legge ved dokumenter fra relasjonskartet til en utsendelse av EHF eller epost.
 • Bank og betaling
  • Korrigering innlesing av bankavstemmingsfiler når transaksjonssum var 0.
  • Korrigering innlesing av CREMUL filer med ekstra linjeskift.
  • Korrigering av problem med doble utbetalinger hvis to personer sender samme betalingsoppdraget samtidig.
  • Mulighet for å bokføre innbetalinger direkte mot en eller flere regnskapskonto.
 • Factoring
  • Korrigering av feil der konfigurasjonsbildet ikke viste hvis ingen betalingsmetoder var opprettet.
  • Bedre feilmelding og logg over feil hvis noe oppstår under sending av dokumenter til factoring selskap.
  • Korrigering av feil der organisasjonsnummer manglet i Sparebank1 factoring filer.
  • KID nummer generering for factoring selskaper som krever det. Dette kan slås på under innstillinger.
 • Valutakurser
  • Oppdaterer nå valutakurser 7 dager tilbake i tid. Oppdaterer bare dager der det ikke er satt valutakurs fra før.

Versjon 2018.0.2.0 av Country Pack kan lastes ned fra denne siden.

Country Pack - versjon 2018.01

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2018.0.1.0):

 • MVA
  • Korrigering av feil utregning på noen tilbakeførte dokumenter.
 • EHF
  • Snarvei til FP katalognummer fra varematching-skjermbildet. Høyreklikk i skjermbildet og klikk "FP katalognumre".
  • Korrigering av feil som oppstod ved innlesing av kreditnota med manglende forfallsdato.
  • La til konvertering av mimetype for Office 2013/2016 til Office 2007 grunnet problemer med validering i EHF mottaket.
  • La til støtte for PO linjenummer referanse på utgående faktura og kreditnota. Feltet heter "U_ANS_POLINREF".
 • Bank og betaling
  • Korrigering i innlesing av valutakurser i betalingsfiler fra DNB.
  • Forbedringer av enkelte feilmeldinger.
  • Korrigering av feil ved innlesing av større feilmeldinger fra banken i PAIN002.
  • Korrigering av maksimum feltlengde i postnummerfeltene i PAIN001.
  • Korrigering av feil under innlesning av Telepay filer med unix linjeskift.

Versjon 2018.0.1.0 av Country Pack kan lastes ned på denne siden.

Country Pack - versjon 2017.06

Ny versjon av Country Pack er nå tilgjengelig for nedlasting. Følgende er utbedret i denne versjonen (2017.0.6.1):

 • Valutakurser
  • Støtte for SAP HANA.
 • Dokumentutveksling / EHF
  • Støtte for SAP HANA
  • Korrigering av feil som oppstod ved større utsendelser på over 80 dokumenter.
  • Korrigering av navngivning av vedlegg der vedlegg i EHF dokumenter i noen tilfeller kunne få samme navn.
  • Korrigering av EHF innlesing der UUID i EHF dokumentet stoppet innlesning.
  • Korrigering av bruk av foretaksnummer fra faktura før foretaksnummer på FP.
  • Mulighet for EHF ordre uten priser.
  • Korrigering av innlesning av EHF dokumenter med kvantum i 3 desimaler.
  • Endringer av matching mot referanser med tekst. Vil nå matche mot alle dokumenter i stedet hvis referanse ikke finnes for FP.
 • Bank og betaling
  • Støtte for SAP HANA
  • Mulighet for betaling til USA og andre land med "rutingnummer" i stedet for IBAN. Rutingnummer legges i feltet "bankkode" i bankoppsett.
  • Korrigering av innlesing av CAMT54C filer ift. KID numre og matching av disse.
  • Håndtering av midlertidige statuskoder i kvitteringsretur PAIN002.
 • Tidsbanken integrasjon
  • Mulighet for å bare inkludere noen lønnsarter under import fra Tidsbanken.
  • Mulighet for å spesifisere konteringsdato for import.

Denne versjonen er den første versjonen med SAP HANA støtte. Følgende moduler har pr. nå denne støtten: Bank, dokumentutveksling, EHF og automatisk valutakursoppdatering.

Versjon 2017.0.6.1 av Country Pack kan lastes ned på denne siden.