SAP Business One

Forretningsløsningen for
små og mellomstore bedrifter!

SAP Business One er en standard programvare som støtter virksomhetens prosesser rundt Salg, Logistikk, Service, Økonomi, Prosjektstyring, Produksjon med flere. SAP Business One har et moderne og intuitivt grensesnitt og er enkelt i bruk.
SAP Business One er en komplett forretningsløsning som håndterer hele bedriftens verdiflyt!

 

Våre tjenester

  • Rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Konsulentbistand
  • Utvikling
  • Integrasjon
  • Rapportering
  • Opplæring
    

  Forsidebilde sommer

Vår kompetanse

teambld

Medarbeidere i Adiles har lang fartstid i ERP bransjen, og gjennom mange krevende oppdrag, har vi opparbeidet oss et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer. Dette danner en solid og god kompetanseplattform som gjør oss i stand til å arbeide løsningsorientert og effektivt i våre prosjekter.

Ny teknologi har vi alltid vært nysgjerrig på, men erfaring har lært oss at denne gir liten gevinst dersom den ikke utnyttes i henhold til virksomhetens egne prosedyrer.

Nye arbeidsformer vokser frem sammen med effentiviseringstiltak, og kravene til en Forretningsløsning øker i takt med utviklingen. En moderne løsning skal fungere like godt på kontor, som på reise eller på hytta. PC, SmartPhone eller nettbrett skal være enheter som alle gir medarbeideren den ønskede informasjon - uavhengig av tid og sted.

Veien videre kan vi bidra med å tilrettelegge, og vår erfaring betyr for at vi bistår din virksomhet med en Forretningsløsning som støtter bedriftens prosesser og samsvarer med ønsket ambisjonsnivå.