SAP Business One

Forretningsløsningen for
små og mellomstore bedrifter!

SAP Business One er en standard programvare som som understøtter bedriftens behov på Salg, Logistikk, Service, Økonomi, Prosjektstyring, Produksjon med flere. Løsningen har et moderne og intuitivt grensesnitt og er enkelt i bruk.

En komplett ERP løsning som håndterer hele bedriftens verdiflyt.

 

Vår kompetanse

 

Medarbeidere i Adiles har lang fartstid i ERP bransjen og gjennom mange krevende oppdrag har vi opparbeidet oss et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer. Dette danner en solid og god kompetanseplattform som gjør oss i stand til å arbeide løsningsorientert og effektivt i nye kommende prosjekter.

 

Ny teknologi har vi alltid vært nysgjerrig på, men all erfaring har lært oss at denne gir liten gevinst hos våre kunder om den ikke benyttes korrekt og i henhold til virksomhetens egne prosedyrer.

 

Forsidebilde sommer

Nye arbeidsformer vokser frem sammen med effentiviseringstiltak og kravene til en Forretningsløsning øker også i takt med dette. En moderne løsning skal fungere like godt på kontor som på reise eller på hytta. PC, SmartPhone eller nettbrett skal være enheter som alle gir medarbeideren den ønskede informasjon - uavhengig av tid og sted.

 

Veien videre blir vi veldig gjerne med på og vår erfaring betyr for deg som kunde at vi bistår din virksomhet med en Forretningsløsning som understøtter bedriftens prosesser og samsvarer med ønsket ambisjonsnivå - Vi er klar for utfordringen - er du?