SAP Business One - en forretningsløsning for moderne virksomheter!

Adiles leverer programvare og tjenester basert på forretningsløsningen - SAP BUSINESS ONE - en løsning som understøtter bedriftens prosessflyt, og gir oversikt og kontroll med virksomhetskritiske områder som Salg, Logistikk, Service, Finans , Prosjektstyring, Produksjon, m.fl.

Dette er standard programvareløsninger utviklet i moderne og intuitivt grensesnitt spesielt beregnet for små og mellomstore bedrifter som setter krav til omfattende funksjonalitet i et brukervennlig grensesnitt.

SAP ebook picture      SAP iTour

Våre tjenester

  • Rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Konsulentbistand
  • Implementering
  • Opplæring/Kurs
  • Utvikling
  • Integrasjon
  • Design
  • Rapportering

Mer...

Bilde3

Vår kompetanse

Skjermbilde9


Medarbeidere i Adiles har lang fartstid i ERP bransjen og gjennom mange krevende oppdrag har vi opparbeidet oss et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer. Dette danner en solid og god kompetanseplattform som gjør oss i stand til å arbeide løsningsorientert og effektivt i nye kommende prosjekter.


Ny teknologi er noe vi alltid har vært nysgjerrig på, men all erfaring har lært oss at denne gir liten gevinst hos våre kunder om den ikke benyttes korrekt og i henhold til virksomhetens egne prosedyrer!


Nye arbeidsformer har vokst frem de siste tiår og kravene til en Forretningsløsning er også økt i takt med dette. I dag skal løsningen fungere like godt på et kontor som på reise eller på hytta - PC, SmartPhone eller nettbrett skal være devicer som alle gir medarbeideren den ønskede informasjon - uavhengig av tid og sted.


Veien har vi heldigvis gått opp tidligere gjennom mange års arbeid innen de ulike fagfeltet og for deg som kunde betyr det at vi kan bistå din virksomhet med en Forretningsløsning som samsvarer med ambisjonsnivået din virksomhet legger til grunn.