27696779 lowSAP Business One - en forretningsløsning for små og mellomstore bedrifter!

 

En komplett løsning som understøtter bedriftens prosessflyt på Salg, Logistikk, Service, Finans, Prosjektstyring, Produksjon, og mange flere...

SAP Business One er en standard programvare utviklet i moderne og intuitivt grensesnitt spesielt beregnet for små og mellomstore bedrifter som setter krav til omfattende funksjonalitet i et brukervennlig grensesnitt. De fleste bransjervertikaler støttes!

 

Vår kompetanse

teambld


Medarbeidere i Adiles har lang fartstid i ERP bransjen og gjennom mange krevende oppdrag har vi opparbeidet oss et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer. Dette danner en solid og god kompetanseplattform som gjør oss i stand til å arbeide løsningsorientert og effektivt i nye kommende prosjekter.


Ny teknologi har vi alltid vært nysgjerrig på, men all erfaring har lært oss at denne gir liten gevinst hos våre kunder om den ikke benyttes korrekt og i henhold til virksomhetens egne prosedyrer.


Nye arbeidsformer vokser frem sammen med effentiviseringstiltak og kravene til en Forretningsløsning øker også i takt med dette. En moderne løsning skal fungere like godt på kontor som på reise eller på hytta. PC, SmartPhone eller nettbrett skal være enheter som alle gir medarbeideren den ønskede informasjon - uavhengig av tid og sted.


Veien videre ønsker vi å være med på og vår erfaring betyr for deg som kunde at vi bistår din virksomhet med en Forretningsløsning som understøtter bedriftens prosesser og samsvarer med ambisjonsnivå som legges til grunn - prøv oss!